logotip Bons Comerç Tarragona

ES CA

----Com funciona?

Què és Bons Comerç Tgn?

Icona fletxa mostra amaga

Bons Comerç TGN és una campanya de l'Ajuntament de Tarragona impulsada per la conselleria de Comerç. Es tracta d’una acció pública promocional d’impuls a les vendes dels negocis urbans de Tarragona adherits a la campanya. L'Ajuntament posa a la disposició de la ciutadania un total de 100.000 € en forma de bons de 5 € de descompte per a canviar en els establiments adherits a la campanya.

Com funciona Bons Comerç Tgn?

Icona fletxa mostra amaga

Disposes de 4 bons de 5€ de descompte que pots bescanviar als establiments adherits a la campanya. Per poder utilitzar un bo cal fer una compra mínima a l'establiment. Pots consultar la taula de relació de compra mínima i bons a continuació:


1 bo per una compra mínima de 15€

2 bons per una compra mínima de 30€

3 bons per una compra mínima de 45€

4 bons per una compra mínima de 60€


Per poder aconseguir els teus bons ho pots fer a través d'aquesta web fent clic aquí


Pots consultar els establiments adherits fent clic aquí.

Quins requisits he de complir per poder registrar-me?

Icona fletxa mostra amaga

Per poder registrar-te i beneficiar-te dels descomptes has d'identificar-te aportant dades personals, telèfon de contacte i DNI/NIE. Has de ser major d'edat per registrar-te i poder fer ús dels descomptes.

He d’estar empadronat/da a Tarragona?

Icona fletxa mostra amaga

No, la campanya està oberta a tothom.

Com puc bescanviar els meus bons?

Icona fletxa mostra amaga

Cada bo el pots bescanviar per una compra mínima a l'establiment. Si fas una compra amb un import superior pots utilitzar més d'un bo a la mateixa compra. Pots consultar la taula de relació de compra mínima i bons a continuació:


1 bo per una compra mínima de 15€

2 bons per una compra mínima de 30€

3 bons per una compra mínima de 45€

4 bons per una compra mínima de 60€


Abans del pagament de la teva compra has d'ensenyar a la persona que t'està atenent el QR del/s bo/bons (imprés o mitjançant un dispositiu mòbil) per poder validar el bo i aplicar el descompte corresponent a la teva compra. Els bons són d'ús personal i intransferible.


En el moment de la teva compra, l'establiment comprovarà la teva identitat.

Puc utilitzar més d'un bo a la mateixa compra?

Icona fletxa mostra amaga

Sí, pots utilitzar més d'un bo a la vegada però sempre realitzant una compra mínima. Pots consultar la taula de relació de compra mínima i bons a continuació:


1 bo per una compra mínima de 15€

2 bons per una compra mínima de 30€

3 bons per una compra mínima de 45€

4 bons per una compra mínima de 60€

Puc bescanviar els meus bons a diferents establiments i/o compres?

Icona fletxa mostra amaga

Sí, pots utilitzar els teus bons de la manera que vulguis sempre que cada compra tingui un import mínim.

Puc aconseguir els meus bons de manera presencial?

Icona fletxa mostra amaga

Sí. Pots consultar els punts de registre i informació al següent enllaç: Suport al registre

Puc utilitzar els bons d’una altra persona?

Icona fletxa mostra amaga

Els bons són d'ús personal i intransferible. En el moment de la compra, l'establiment comprovarà la teva identitat.

Puc descarregar-me els bons més d’una vegada?

Icona fletxa mostra amaga

No. Els bons només poden ser sol·licitats una vegada. Per tant, si et caduquen no els podràs tornar a sol·licitar.

Puc utilitzar un bo si la data de validesa ha expirat?

Icona fletxa mostra amaga

No. Els bons disposen d'una data de caducitat impresa i només els podràs utilitzar fins aquesta data. Revisa la data de caducitat dels teus bons per beneficiar-te dels descomptes a les teves compres.

Com puc descarregar els meus bons?

Icona fletxa mostra amaga

Per poder aconseguir els teus bons ho pots fer a través d'aquesta web fent clic aquí o a través dels punts físics que trobaràs en Suport al registre

Com puc consultar els establiments adherits?

Icona fletxa mostra amaga

Per consultar els establiments adherits pots fer clic aquí o dirigir-te a la secció “establiments adherits”.

Si he fet servir bons per una compra i l’haig de tornar em tornen els diners?

Icona fletxa mostra amaga

No. Si has fet una compra en un establiment i has fet servir un o més bons per obtenir un descompte no et tornaran els diners dels bons utilitzats.

Puc canviar les meves dades de contacte?

Icona fletxa mostra amaga

Sí, podràs accedir al teu perfil d’usuari tants cops com vulguis amb la contrasenya que es genera quan fas el registre.

Has oblidat la contrasenya?

Icona fletxa mostra amaga

Si has oblidat la contrasenya, pots recuperar-la clicant a “iniciar sessió” i seguint les instruccions.

Tens un establiment i vols adherir-te a la campanya?

Icona fletxa mostra amaga

Si tens un establiment i vols adherir-te a la campanya fes clic aquí.

Tens alguna pregunta o dubte que no hagis resolt en aquest llistat?

Icona fletxa mostra amaga

Contacta amb nosaltres a l’Oficina dels Bons Comerç TGN o per correu electrònic a [email protected].

----¿Cómo funciona?

¿Qué es BONS COMERÇ TGN?

Icona fletxa mostra amaga

Bons Comerç TGN es una campaña del Ayuntamiento de Tarragona impulsada por la consejería de Comercio. Se trata de una acción pública promocional de impulso a las ventas de los negocios urbanos de Tarragona adheridos a la campaña. El Ayuntamiento pone a disposición de la ciudadanía un total de 100.000 € en forma de bonos de 5 € de descuento para canjear en los establecimientos adheridos a la campaña.

¿Cómo funciona BONS COMERÇ TGN?

Icona fletxa mostra amaga

Dispones de 4 bonos de 5 € de descuento que puedes canjear en los establecimientos adheridos a la campaña. Para poder utilizar un bono es necesario hacer una compra mínima en el establecimiento. Puedes consultar la tabla de relación de compra mínima y bonos a continuación:


1 bono por una compra mínima de 15€

2 bonos por una compra mínima de 30€

3 bonos por una compra mínima de 45€

4 bonos por una compra mínima de 60€


Para poder conseguir tus bonos lo puedes hacer a través de esta web haciendo clic aquí


Puedes consultar los establecimientos adheridos haciendo clic aquí.

¿Qué requisitos tengo que rellenar para poder registrarme?

Icona fletxa mostra amaga

Para poder registrarte y beneficiarte de los descuentos, debes identificarte proporcionando tus datos personales, número de teléfono de contacto y DNI/NIE. Debes ser mayor de edad para registrarte y poder hacer uso de los descuentos.

¿Tengo que estar empadronado/a en Tarragona?

Icona fletxa mostra amaga

No, la campaña está abierta a todo el mundo.

¿Cómo puedo canjear mis bonos? 

Icona fletxa mostra amaga

Cada bono lo puedes canjear por una compra mínima en el establecimiento. Si haces una compra con un importe superior, puedes utilizar más de un bono en la misma compra. Puedes consultar la tabla de relación de compra mínima y bonos a continuación:


1 bono por una compra mínima de 15€

2 bonos por una compra mínima de 30€

3 bonos por una compra mínima de 45€

4 bonos por una compra mínima de 60€


Antes del pago de tu compra debes mostrar a la persona que te está atendiendo el QR del bono/bonos (impreso o mediante un dispositivo móvil) para poder validar el bono y aplicar el descuento correspondiente a tu compra. Los bonos son de uso personal e intransferible.


En el momento de tu compra, el establecimiento comprobará tu identidad.


¿Puedo utilizar más de un bono en la misma compra?

Icona fletxa mostra amaga

Sí, puedes usar más de un bono a la vez, pero siempre realizando una compra mínima. Puedes consultar la tabla de relación de compra mínima y bonos a continuación:


1 bono por una compra mínima de 15€

2 bonos por una compra mínima de 30€

3 bonos por una compra mínima de 45€

4 bonos por una compra mínima de 60€

¿Puedo canjear mis bonos en diferentes establecimientos y/o compras?

Icona fletxa mostra amaga

Sí, puedes utilizar tus bonos de la manera que quieras siempre y cuando cada compra tenga un importe mínimo.

¿Puedo conseguir mis bonos de manera presencial?

Icona fletxa mostra amaga

Sí. Puedes consultar los puntos de registro e información en el siguiente enlace: Soporte al registro

¿Puedo utilizar los bonos de otra persona?

Icona fletxa mostra amaga

Los bonos son de uso personal e intransferible. En el momento de la compra, el establecimiento verificará tu identidad.

¿Puedo descargarme los bonos más de una vez?

Icona fletxa mostra amaga

No. Los bonos solo se pueden solicitar una vez y no se pueden volver a solicitar si caducan.

¿Puedo utilizar un bono si la fecha de validez ha expirado?

Icona fletxa mostra amaga

No. Los bonos disponen de una fecha de caducidad impresa y solo los podrás utilizar hasta esta fecha. Revisa la fecha de caducidad de tus bonos para beneficiarte de los descuentos a tus compras.

¿Cómo puedo descargar mis bonos?

Icona fletxa mostra amaga

Para poder obtener tus bonos puedes hacerlo a través de esta página web haciendo aquí o a través de los puntos físicos que encontrarás en Soporte al registro

¿Cómo puedo consultar los establecimientos adheridos?

Icona fletxa mostra amaga

Para consultar los establecimientos adheridos puedes hacer clic aquí o dirigirte a la sección “establecimientos adheridos”.

¿Si he usado bonos por una compra y lo tengo que devolver me vuelven el dinero?

Icona fletxa mostra amaga

No, si has realizado una compra en un establecimiento y has utilizado uno o más bonos para obtener un descuento, no te devolverán el dinero de los bonos utilizados.

¿Puedo cambiar mis datos de contacto?

Icona fletxa mostra amaga

Sí, podrás acceder a tu perfil de usuario tantas veces como quieras con la contraseña que se genera cuando haces el registro.

¿Has olvidado la contraseña?

Icona fletxa mostra amaga

Si has olvidado la contraseña, puedes recuperarla haciendo clic en “iniciar sesión” y siguiendo las instrucciones.

¿Tienes un establecimiento y quieres adherirte a la campaña?

Icona fletxa mostra amaga

Si tienes un establecimiento puedes adherirte a la campaña haciendo clic aquí.

¿Tienes alguna pregunta o duda que no hayas resuelto en este listado?

Icona fletxa mostra amaga

Contacta con nosotros en la oficina dels BONS COMERÇ TGN o por correo electrónico a [email protected].

Icono cerrar

Recuperar la contrasenya

Escriu l’adreça de correu electrònic amb la que et vas registrar. Rebràs un enllaç temporal per substituir la teva contrasenya.

Icono cerrar